Kořeny rodu Vám napoví

tematicke-party.jpg

Zajímáte se o to, proč právě Vy máte zrovna takový osud? Proč činíte právě taková rozhodnutí, jaká činíte? Proč jsou Vám blízké některé země? Jak to, že vykonáváte právě tuto práci, a ne jinou? Zamýšlíte se občas nad tím, proč se Vám líbí brunetky? Proč se bojíte pavouků? Tak tyto otázky jsou hodny filozofických úvah za dlouhých zimních večerů. Je těžké přijít na správné odpovědi! Ale víte, že hledání předků Vám možná v lecčems napoví, abyste se dopídil správných odpovědí? Ti jsou možná příčinou některých Vašich schopností a vjemů.

Zapátrejte a uvidíte

Podívejte se na šlechtické rody, které si od počátku svého rodu vedou přesné záznamy o svých předcích. Ti mohou potom o Vás říct, že jste svým životním stylem podobni strýci z matčiny strany, který žil, například na přelomu nějakého století. Ten žil velmi podobným, nebo dokonce stejným životem, jako Vy. A k čemu Vám toto zjištění bude? Prostudujte si jeho život a jeho konec. Možná si vezmete ponaučení, pokud byl konec strastiplný. Nebo naopak. Takový význam má sestavení rodokmenu.